กำลังไฟเข้า 700 วัตต์
ช่วงชักรอบเปล่า 1,000-3,200 ครั้ง/นาที
ตัดทำมุม 45 องศา
ระยะชัก 20 มม.
การปรับเตะ 4 จังหวะ
ตัดไม้/เหล็ก/อลูมิเนียม 100/10/20 มม.
น้ำหนัก 2.3 กก.