เบนเดอร์ดัดท่อ เร็กซ์  RX-364

TUBE BENDERS REX RX364

 

TECHNICAL SPECIFICATION
ITEM NO. OUTSIDE DIAMETER(inch) RADIUS TO CENTRE OF TUBE OF TUBE (inch)
RX-364A-06M 3/8″ 15/16″
RX-364A-08 1/2″ 1-1/2″
RX-364A-10M 5/8″

2-1/4″