ซิก้า มัลติซิล (Sika MultiSeal)

เทปกาวบิทูเมน ใช้ปิดรอยต่อกันน้ำซึมผ่าน

  • เทปกาวเอนกประสงค์ ปิดรอยต่อกันน้ำซึมผ่าน
  • ยึดติดกับวัสดุได้หลายประเภท เช่น ผิวคอนกรีต กระเบื้อง ฯลฯ
  • มีความยืดหยุ่น ทนทานต่อการฉีกขาด ทนต่อแสงแดด และฝน ได้ดี
  • สามารถทาสีทับได้

วิธีการใช้

Sika® MultiSeal® ใช้สำหรับปิด รอยต่อและซ่อมแซม เพื่อป้องกันน้ำซึมผ่าน :
♦บริเวณหลังคา รวมถึงงานหลังคาเหล็ก(Metal Sheet)

♦ รอยแตกร้าวในงานอาคาร

♦ระบบงานกันซึมประเภทบิทูเมน และงานแผ่นหลังคาประเภทอื่นๆ

การเก็บรักษา

เก็บได้นานถึง 6 ปี นับจากวันผลิต ในบรรจุภัณฑ์ที่ไม่ได้เปิดใช้งาน ไม่เสียหาย เก็บในสภาพอากาศแห้ง และไม่สัมผัสแสงแดดโดยตรงเก็บในที่อุณหภูมิระหว่าง +5οC ถึง+25οC

ขนาดบรรจุภัณฑ์

ขนาดความยาวของม้วน

ขนาดความกว้างของม้วน จำนวนม้วนต่อกล่อง สี
3 เมตร 50 มิลลิเมตร 24 เทาด้าน
3 เมตร 100 มิลลิเมตร 12 เทาด้าน, สีแดง (Terracotta)
3 เมตร 300 มิลลิเมตร 4  เทาด้าน
10 เมตร 300 มิลลิเมตร 1 เทาด้าน
10 เมตร 1,000 มิลลิเมตร 1 เทาด้าน