กำลังไฟเข้า 1,300 วัตต์
ความเร็วรอบเปล่า 15,000-26,000 รอบ/นาที
ระยะเจาะ 50 มม.
ขนาดหัวจับดอก 1/4″-1/2″
น้ำหนัก 4 กก.