เครื่องเย็บลังกระดาษใช้ลม

สเป็กสินค้า

เครื่องเย็บลังกระดาษใช้ลม
ขนาด   115*340*220 mm
น้ำหนัก  2.0 Kg
ความดันลม  6-8 Bar
ตะปูที่ใช้   3515 – 3518
บรรจุตะปู  100 นัด