กำลังไฟเข้า 600 วัตต์
ความเร็วรอบ 16,000 รอบ/นาที
ปริมาณลม

2.8 m³ / min