เครื่องเป่าลม มารุยาม่า BL3210

HANDY BLOWER MARUYAMA BL3210

เครื่องยนต์ Engine (cc) ECR 300                      30.1 ซีซี

น้ำหนัก  Weight                                          4.3 กิโลกรัม

แรงลม Air Volume                                      12 ลูกบาศก์เมตร/นาที