เครื่องเป่าลม พาวเวอร์เท็กซ์

ELPOWERTEXECTRIC BLOWER

กำลังไฟฟ้า                        680 W

อัตราการไหลเวียนอากาศ 1.6-3.2 ลบ.ม./นาที

ความเร็วขณะหมุนเปล่า      8300-16300 rpm

น้ำหนักสุทธิ                          1.8 กก.