กำลังไฟเข้า 1,500 วัตต์
อัตราลมเป่า 400/450 ลิตร/นาที
อุณหภูมิ 300/560 องศา
น้ำหนัก 0.6 กก.