ลักษณะ: 
  • สวิตช์ 2 ระดับ ทำงานสะดวกด้วยมือเพียงข้างเดียว
  • ใช้งานแบบติดตั้งกับที่ได้เช่นกัน
  • แรงลมและอุณหภูมิ 2 ระดับ
  • ระบบป้องกันความร้อนสูงเกิน
ข้อมูลทางเทคนิค: 
กำลังไฟเข้าพิกัด 1,800 W
น้ำหนักไม่รวมสายไฟ 0.8 กก.
ความยาว 255 มม.
ความสูง 255 มม.
ข้อมูลจำเพาะด้านการใช้งาน
อุณหภูมิทำงาน 50 – 600 °C
ระบบควบคุมอุณหภูมิปรับได้อิสระ true
การระบายความร้อนด้วยอากาศ (50°C) false
การควบคุมแรงลม 3 ขั้น