เครื่องเซาะร่อง พาวเวอร์เท็กซ์ รุ่น PPT_RM-8

ROUTER MACHINE POWERTEX PPT-RM-8

กำลังไฟฟ้า                             1,600W

ขนาดหัวจับดอก                        12.7 มม.(1/2″)

ความเร็วขณะหมุนเปล่า                 23,000 rpm

น้ำหนักสุทธิ                             6 กก.