เครื่องเซาะร่อง พาวเวอร์เท็กซ์ รุ่น PPT-TM-6-A

TRIMMER POWERTEX  PPT-TM-6-A

กำลังไฟฟ้า                      440W

ขนาดหัวจับดอก                6.35 มม. (1/4″)

ความเร็วขณะหมุนเปล่า         31,000 rpm

น้ำหนักสุทธิ                     1.7 กก.