เครื่องเซาะร่องคอนกรีต พาวเวอร์เท็กซ์

MARBLE CUTTER POWERTEX

กำลังไฟฟ้า                          1200W

เส้นผ่าศูนย์กลาง                  150 มม. (6″)

ความกว้างในการตัด             10-50 มม.

ความเร็วขณะหมุนเปล่า         9000 rpm

น้ำหนักสุทธิ                            5.8 กก.