กำลังไฟเข้า 2,200 วัตต์
ความเร็วรอบเปล่า 8,500 รอบ/นาที
เส้นผ่าศูนย์กลางใบ 180 มม.
ขนาดเกลียวแกน M14
น้ำหนัก 5.7 กก.