• ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง แผ่นเจียร-ตัด : 125 มม.
  • ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง หินรูปถ้วย : 100 มม.
  • กำลัง : 1,400 วัตต์
  • ความเร็วรอบ : 10,000 รอบ/นาที
  • ขนาดแกน : M14
  • ระบบสวิทช์ : แบบกด
  • น้ำหนัก : 2.6 กก.