กำลังไฟเข้า 710 วัตต์
ความเร็วรอบเปล่า 10,000 รอบ/นาที
เส้นผ่าศูนย์กลางใบ 115 มม.
ขนาดเกลียวแกน M14
น้ำหนัก 2 กก.