กำลังไฟ 670 วัตต์
ความเร็วรอบขณะเดินเครื่องเปล่า 12,000/รอบ
เกลียวที่แกนยึดแผ่นเจียร์ M10
เส้นผ่าศูนย์กลางแผ่นเจียร์ 100มม.
ความยาว 263 มม.
ความกว้าง 77 มม.
ความสูง 95มม.
น้ำหนักไม่รวมสายไฟ 1.5 กก.