กำลังไฟเข้า 900 วัตต์
ความเร็วรอบเปล่า 11,000 รอบ/นาที
เส้นผ่าศูนย์กลางใบ 100 มม.
ขนาดเกลียวแกน M10
น้ำหนัก 2 กก.