กำลังไฟเข้า 750 วัตต์
ความเร็วรอบเปล่า 12,000 รอบ/นาที
เส้นผ่าศูนย์กลางใบ 100 มม.
ขนาดเกลียวแกน M10
น้ำหนัก 1.78 กก.