ข้อมูลทางเทคนิค
สรุปข้อมูลจำเพาะ
ความเร็วรอบขณะเดินเครื่องเปล่า 10000 – 10000 รอบ/นาที
แรงดันไฟแบตเตอรี่ 18 V
น้ำหนักรวมแบตเตอรี่ 2.3 กก.
เครื่องมือ
เส้นผ่าศูนย์กลางแผ่นเจียรหยาบ/จานตัด 100 มม.
เส้นผ่าศูนย์กลางของแผ่นยางรอง 100 มม.
การเจียรผิวงาน (การเจียรหยาบ)
ค่าการสั่นสะเทือน ah 6 ม./วินาที²