ข้อมูลทางเทคนิค
ภาพรวมข้อมูลจำเพาะ
กำลังไฟเข้าพิกัด 1,900 W
ความเร็วไม่มีโหลด 11500 – 2800 รอบต่อนาที
การส่งออกพลังงาน 1,220 W
เส้นผ่าศูนย์กลางแผ่นดิสก์ 125 มิลลิเมตร
แผ่นขัดยางขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 125 มิลลิเมตร
แปรงลวดรูปถ้วยขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 75 มิลลิเมตร
ความยาว 311 มิลลิเมตร
ความสูง 103 มิลลิเมตร
น้ำหนักไม่รวมสาย 2.4 กก.
พื้นผิวขัด (หยาบ)
การสั่นสะเทือนอาคุ้มค่าการปล่อยก๊าซ 6 m / s²
ความไม่แน่นอน K 1.5 m / s²
ขัดด้วยกระดาษทราย
การสั่นสะเทือนอาคุ้มค่าการปล่อยก๊าซ 4 m / s²
ความไม่แน่นอน K 1.5 m / s²