คุณสมบัติ
• กำลังไฟเข้า                         2400 วัตต์
• ขนาดแผ่นเจียร/ใบตัด               230 ม.ม.
• แปรงหินรูปถ้วย Ø           100 ม.ม.
• ความเร็วรอบ                        6500 รอบ/นาที
• น้ำหนัก                                5.2 กก.