สรุปข้อมูลจำเพาะ
กำลังไฟเข้าพิกัด 850 W
ความเร็วรอบขณะเดินเครื่องเปล่า 2800 – 11000 รอบ/นาที
เกลียวที่แกนยึดแผ่นเจียร M 10
เส้นผ่าศูนย์กลางแผ่นเจียร 100 มม.
เส้นผ่าศูนย์กลางของแผ่นยางรอง 100 มม.
เส้นผ่าศูนย์กลางของแปรงลวดรูปถ้วย 70 มม.
น้ำหนักไม่รวมสายไฟ 1.8 กก.