กำลังแบตเตอรี่ 18 โวลท์
ความเร็วรอบเปล่า 8,500 รอบ/นาที
เส้นผ่าศูนย์กลางใบ 125 มม.
ขนาดแกนกลาง M 14
ตัดลึกสูงสุด 33 มม.
น้ำหนัก 2.5 กก.