เส้นผ่าศูนย์กลางใบ 100 มม.
ความเร็วรอบเปล่า 8,500 รอบ/นาที
ขนาดเกลียวแกน M10
น้ำหนัก(ไม่รวมแบต) 1.95 กก.