เส้นผ่าศูนย์กลางใบ 125 มม.
ความเร็วรอบเปล่า 8,500 รอบ/นาที
ขนาดเกลียวแกน M14
น้ำหนัก (ไม่รวมแบต) 1.95 กก.