กำลังไฟฟ้าที่ใช้ 650W
ความเร็วหมุนเปล่า 11,000 rpm
เส้นผ้าศูนย์กลางใบเจียร Ø 100 mm. (4″)
นำหนักเครื่อง 2.2 kg.