กำลังไฟเข้า 500 วัตต์
ความเร็วรอบเปล่า 30,000 รอบ/นาที
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 มิล
ขนาดใบเจียร์สูงสุด 40 มิล
ขนาดหัวเจียร์สูงสุด 20 มิล
น้ำหนัก 1.6 กก.