กำลังไฟฟ้า 1200 W
เส้นผ่าศูนย์กลาง 125 มม.(5″)
ความเร็วขณะหมุนเปล่า 11800rpm
น้ำหนักสุทธิ 3 กก.