กำลังไฟฟ้า 680W
เส้นผ่าศูนย์กลาง 100 มม. (4″)
ความเร็วขณะหมุนเปล่า 12000 rpm
น้ำหนักสุทธิ 1.9 กก.