กำลังไฟฟ้า 710 W
เส้นผ่าศูนย์กลาง 125 มม. (5″)
ความเร็วขณะหมุนเปล่า 5300 rpm
น้ำหนักสุทธิ 4.3 กก.