กำลังไฟฟ้า 400W
เส้นผ่าศูนย์กลาง 25มม.
ความเร็วขณะหมุนเปล่า 27,000 rpm
น้ำหนักสุทธิ 1.8 กก.

ขนาดหัวจับดอก               6 มม.