กำลังไฟฟ้า 105 W
เส้นผ่าศูนย์กลาง 10 มม.
ขนาดหัวจับดอก 3 มม.
ความเร็วขณะหมุนเปล่า 30000 rpm
น้ำหนักสุทธิ 0.8 กก.