เครื่องเจียรคอตรงไร้สาย 18 โวลท์ Bosch Cordless Straight Grinder (SOLO)

แบตเตอรี่ 18 โวลท์
ความเร็วรอบ 0-22,000 รอบ/นาที
หัวจับหินเจียร 6 มม.
น้ำหนัก 1.8 กก.

Relate  Products