ความจุน้ำมันเครื่อง 12 ลิตร
กำลังเครื่องยนต์ 49.3CC
อัตราการเจาะกระแทก 1,500 ครั้ง/นาที
กำลังกระแสไฟฟ้า 1,350 วัตต์
แรงกระแทก 55 จูล
น้ำหนัก 17.5 กิโลกรัม