กำลังไฟฟ้า 1,300 วัตต์
แรงกระแทก 8.5 จูล
อัตราการกระแทก 2,840ครั้ง/นาที
อัตราการกระแทก/นาที 2,200
ตัวจับอุปกรณ์ SDS-Max
น้ำหนัก 6.3 kg
ระดับการสั่นสะเทือน 9.0 m/s2