ข้อมูลทางเทคนิค
กำลังไฟฟ้า 1050 วัตต์
อัตรากระแทกต่อนาที 3,600 ครั้ง / นาที
แรงกระแทก 8.8 จูล
หัวจับดอก HEX
น้ำหนัก 5 กก.