กำลังแบตเตอรี่ 12 โวลท์
การขยับตัวซ้าย-ขวา 1.5″/1.5″
ความถี่ในการสั่น 5,000 – 20,000 ครั่ง/นาที
น้ำหนัก 800 กรัม