ปรับหัวฉีด ปรับได้ 3 แบบ แนวนอน แนวตั้ง แบบกลม
ขนาดมอเตอร์ มอเตอร์ 2 ตัว 600 วัตต์
ถังบรรจุสี มี 2 แบบ ถังใหญ่ขนาด 10 ลิตร กระป๋องใส่สี 1 ลิตร
ท่อลม สายท่อลมยาว 4 เมตร
ขนาดหัวพ่น 2 มิลลิเมตร

Relate  Products