เครื่องปั่นสี พาวเวอร์เท็กซ์  MIXER MACHINE POWERTEX

กำลังไฟฟ้า                                   800 W

ความเร็วขณะหมุนตัวเปล่า            550 rpm

น้ำหนักสุทธิ                                   2.4  กก.

Relate  Products