กำลังไฟฟ้า 350 W
ขนาดหัวจับดอก 6.35 มม. (1/4″)
ความเร็วขณะหมุนเปล่า 30,000 rpm
น้ำหนักสุทธิ 1.8 กก.