เครื่องตัดโฟม ตัดฟองน้ำ บ๊อช 8″,12″ BOSCH Foam Rubber Cutter

รุ่น GSG 300

ข้อมูลทางเทคนิค
สรุปข้อมูลจำเพาะ
กำลังไฟเข้าพิกัด 350 W
อัตราช่วงชักขณะเดินเครื่องเปล่า 3500 ครั้ง/นาที
กำลังไฟออก 185 W
น้ำหนักไม่รวมสายไฟ 1.6 กก.
ความเร็วพิกัด 2,100 รอบ/นาที
ความลึกของการเลื่อย
ความลึกของการตัดโฟมยาง 300 มม.