เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ไฟฟ้าบ๊อช BOSCH Electric Hedge Cutter รุ่น 60-16
Specifications
ข้อมูลทางเทคนิค ASH 60-16
กำลังวัตต์ 450 วัตต์
ความยาวใบมีด 60 ซม.
ระยะร่องฟัน 16 มม.
น้ำหนัก 3.5 กก.