เครื่องตัดแต่งกิ่งไม้ พุ่มไม้ ขนาด 20นิ้ว (ไฟฟ้า) TALON AT2025กำลังไฟฟ้า 500 วัตต์

ความยาวใบมีด 20″

ความเร็วรอบ 3200 รอบ/นาที

สายไฟยาว 8 เมตร