เครื่องตัดแต่งกิ่งไม้ พุ่มไม้ ขนาด 22นิ้ว (ไฟฟ้า) TALON AT2045

กำลังไฟฟ้า 620 วัตต์

ความยาวใบมีด 22″

ความเร็วรอบ 3000 รอบ/นาที

น้ำหนัก 3.1 กก.

สายไฟยาว 10 เมตร