เครื่องตัดหิน พาวเวอร์เท็กซ์

MARBLE CUTTER POWERTEX

กำลังไฟฟ้า                      1400 w

เส้นผ่าศูนย์กลาง             110 . (4″)

ความกว้างในการตัด       10-50 มม.

ความสามารถในการตัด   34 มม.

ความเร็วขณะหมุนเปล่า  10,800

น้ำหนักสุทธิ                     4.1 กก.

glh