เครื่องตัดหญ้าสะพานหลัง มารุยาม่า รุ่น  BC20T

BRUSHCUTTER MARUYAMA BC20T

เครื่องยนต์ Engine (cc)                      EE200 19.8 ซีซี

ใบมีดแบบใบเลื่อย 9″ (9 inch chipsaw)