เครื่องตัดหญ้าสะพานหลังแบบแยกส่วน  มารุยาม่า รุ่น  BCW 233S

BRUSHCUTTER MARUYAMA BCW 233S

เครื่องยนต์ Engine (cc)                      EE260  23 ซีซี

ใบมีดแบบใบเลื่อย 9นิ้ว  (9 inch chipsaw)

น้ำหนัก                                                 4.9 กก.