กำลังไฟฟ้า 1600W
เส้นผ่าศูนย์กลาง 125 มม. (5″)
ความกว้างในการตัด 10-50 มม.
ความสามารถในการตัด 34 มม.
ความเร็วขณะหมุนเปล่า 11000 rpm
น้ำหนักสุทธิ 4.4 กก.