ข้อมูลทางเทคนิค

แรงดันน้ำสูงสุด / ปกติ 160 บาร์ / 130 บาร์
ปริมาณน้ำสูงสุด / ปกติ 520 ลิตร / ชม. / 500 ลิตร / ชม.
กำลังมอเตอร์ 2,400 วัตต์
ลักษณะของมอเตอร์ Induction Motor
ระบบการทำงานของปั๊ม จานหมุนลาดเอียง (Wobble Plate)
ความยาวสายฉีดน้ำ 10 เมตร
น้ำหนัก (ไม่รวมอุปกรณ์เสริม) 23.5 กก.
ระบบ Self-Priming มี